Usnesení z členské schůze Svazu chovatelů a přátel norika, z.s.

konané dne 28. 10. 2023 v Kostelci nad Černými lesy

Členská schůze:

 1. Schvaluje:

  1. Zprávu o činnosti Svazu za období leden až říjen 2023

  2. Zprávu o hospodaření Svazu za období leden až říjen 2023

  3. Přijetí nových členů Svazu: Vratislav Horáček, Jiřina Kmochová, Soňa Peňázová

  4. Členské příspěvky na rok 2024 ve výši 1000,- Kč splatné do konce února 2024.

 2. Bere na vědomí

Informaci o úpravě vyhlášky o označování koní a nutnosti od 01.01.2024 označovat všechny nově registrované koně elektronickým identifikátorem (čipem). Dosavadní způsob označení výžehy podle Řádu plemenné knihy zůstává v platnosti. Označení čipem bude zpoplatněno podle ceníku ASCHK. Členům Svazu uhradí náklady na označení čipem Svaz.

 1. Ukládá:

Pro -26, Proti -0, Zdržel se -0.

Usnesení bylo přijato.

Logo Altairis Logo ALTAIR.blog