Zápis ze 6. jednání výboru dne 21.05.2024 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

  1. Kontrola úkolů
  2. Výstava chladnokrevných plemen koní
  3. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů

B – Programové vybavení – trvá

M – Vyhodnocení chovu N – kritéria rozeslána

B – Nabídka cen na výstavy – trvá

M – Seznam klisen na zkoušky rozeslán členům RPK N

P – Lesnické uniformy – splněno, nelze zajistit

M – Stanice hřebců (kritéria) – trvá

Ad 2 Výstava chladnokrevných plemen koní

Pánové Šupita, Hradec, M a L se účastnili jednání s ředitelem školního statku Humpolec a dohodli uspořádání Výstavy chladnokrevných plemen koní na den 7. 9. 2024 ne závodišti v Humpolci. Pořadatelem bude Svaz chovatelů a přátel norika, účast jsme nabídli chovatelům ČMB a SN prostřednictvím předsedů jejich chovatelských organizací. Pozvání dostal i Svaz chovatelů Sh-araba v ČR.

Program:

V dopoledních hodinách bude výstava hříbat pod klisnou a tříletých klisen včetně hodnocení. Součástí bude i výstava klisen Sh-araba. Následovat bude výstava chladnokrevných hřebců a jejich představení.

Odpoledne bude a ukázka kaskadérské práce s koňmi, čtverylka Sh-arabských koní a ukázka práce chladnokrevných koní v zápřeži různých spřežení.

Propozice výstavy budou zveřejněny na stránkách Svazu a zaslány svazům ČMB, SCHCHK a Sh Araba v ČR.

Ad 3. Různé

  1. První letošní zkoušky výkonnosti klisen proběhly na Krevlickém Dvoře. Zkoušku absolvovaly 4 klisny ČMB a 2 SN s velmi dobrým výsledkem (od 7,99 do 9,175). Komise pozitivně hodnotila jak přípravu klisen, tak průběh zkoušek a kvalitu předvedení i ústroj kočích, zvláště v případě klisny 20/159 Brita (SN), majitel Vojtěch Růžička. Vítězkou zkoušek výkonnosti byla klisna 20/169 Hera (ČMB) v majetku Ing. Evy Matyšové.

  2. Na základě jednání s častými účastníky výstav (Brno, Lysá) a nemožnosti zajistit lesnické uniformy se výbor přiklání k předvádění N koní na výstavách s využitím uniforem ZH Písek, které mají držitelé hřebců zapůjčené. M dohodl s ředitelkou ZH Písek zajištění dalších uniforem (saka v modré barvě) a Svaz (L)zajistí nové brigadýrky na základě požadavku předvaděčů (nikoliv velikost čepice, ale obvod hlavy v cm, protože čepice mají různé číslování) a prověří možnost zakoupení vhodných kravat.

  3. B zajistí 2 sady čísel pro označení koní na výstavách a na zkouškách výkonnosti.

  4. Při třídění hřebců na odchovně ZH Písek v Humňanech dne 17. 5. byl jako velmi nadějný hodnocen hřebec 24/636 Viking (2205 Vielto Vulkan XVIII, 24/401 Hajda), zvláště z hlediska plemenného typu.

Logo Altairis Logo ALTAIR.blog