Zápis z 4. jednání výboru dne 08.04.2024 v Plané

Přítomni: L, J, M, B

Program:

  1. Kontrola úkolů
  2. Registrace hříbat
  3. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů

Dne 28.03.2024 schválilo Ministerstvo zemědělství svým rozhodnutím č.j. MZE-26246/2024-13142 úpravu Šlechtitelského programu pro plemeno český norik-

Ad 2. Registrace hříbat

ASCHK upravila ceník jednotlivých úkonů, S ohledem na zvýšení ceny čipů k označování koní byla zvýšena cena tohoto úkonu na 550,-Kč.

Pro členy Svazu chovatelů a přátel norika je čipování bezplatné.

Na kolegiu ASCHK byla diskutována cena výžehu, který je v současnosti v rámci ASCHK povinný pouze u chladnokrevných plemen, zatím bez závěru.

Všichni registrátoři českého norika budou vybaveni potřebným technickým vybavením kromě želez na zajištění výžehů. Ta si podle potřeby předají, aby mohli zajistit označení N hříbat ve svém dosahu.

RPK žádá všechny chovatele, aby po narození hříběte zaslali kopii modrého připouštěcího lístku v souladu s platnou vyhláškou předsedovi Svazu, případně označovateli, se kterým si potom ve věku hříběte kolem 5 měsíců dohodnou registraci a označení hříběte. Tato informace umožní naplánovat cestu tak, aby se minimalizovaly náklady pro chovatele za cestovné.

Pro požadavek na registraci hříběte lze využít i stránek ASCHK (modrá ikona – Registrace hříběte – vpravo nahoře na hlavní stránce ASCHK).

Výbor Svazu schválil pro rok 2024 odměnu registrátorů za jednotlivé úkony ve výši 50 % z ceny fakturované ASCHK. Zbývajících 50 % bude věnováno ve prospěch Svazu. Náklady vynaložené na cestovné zůstávají označovatelům v plné výši.

Ad 3. Různé

  1. Valná hromada ASCHK ČR proběhne dne 24.04. ve Stříteži u Jihlavy. Jako delegáti byli na ČS Svazu zvoleni J. Hradec, L. Hrušková, Ing. A. Matušková, náhradník je V. Tomek.

  2. Ing. Alžběta Matušková (B) informovala o možnosti pořízení základních počítačových programů pro členy výboru Svazu a RPK. Výbor souhlasí s bezplatným pořízením těchto programů.

  3. Výbor projednal program společného jednání výboru, RPK a registrátorů plánované na 17.04.2024 v Klatovech.

  4. Na základě připomínek k obsahu časopisu Koně prezentovaných na kolegiu ASCHK pověřil výbor B péčí o propagaci chladnokrevných koní, zvláště N.

  5. V průběhu roku 2024 bude věnována pozornost navázání spolupráce s chovateli N v Rakousku. (B + M).

Logo Altairis Logo ALTAIR.blog